Liên hệ với chúng tôi. Hãy liên lạc với đại diện dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

parallax background

Khiếu nại & Phản hồi

Park Capital SA tiếp nhận, xem xét nghiêm túc mọi khiếu nại và cam kết xử lý mọi khiếu nại được kiến nghị một cách kịp thời, khách quan.
Khiếu nại của quý vị sẽ được điều tra, xem xét kịp thời, kỹ lưỡng và khách quan. Mục tiêu của chúng tôi là có thể đưa ra phản hồi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, sẽ có những lúc mà thời gian điều tra có thể kéo dài hơn để có thể đi đến kết luận. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý về tiến trình của chúng tôi và cho quý vị biết khi nào vấn đề được giải quyết xong.
Sau khi hoàn thành các cuộc điều tra, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị phản hồi cuối cùng trình bày quan điểm của chúng tôi về khiếu nại. Nếu, sau khi nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi, quý vị không hài lòng với phản hồi đó, quý vị có thể chuyển khiếu nại của mình đến một Cơ quan Giải quyết Tranh chấp Thay thế. Thông tin chi tiết về quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi và sự sẵn có của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp Thay thế sẽ được cung cấp cho quý vị khi có yêu cầu hoặc khi chúng tôi trả lời khiếu nại.
Nếu quý vị có đề xuất về cách thức có thể giúp chúng tôi cải thiện chất lượng phực vụ hoặc nếu muốn gửi khiếu nại, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với nhân viên của Park Capital SA mà quý vị hay liên hệ, nhân viên đó sẽ chuyển vấn đề của quý vị đến những cá nhân nội bộ có liên quan.

Hãy liên lạc

PARK CAPITAL SA

UID: CHE-114.800.504
Commercial register number: CH-660.0.791.009-9

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Email: [email protected]
+1 855 400 3575 (Switzerland)
+855 23 995 666 (Cambodia)