CÁC MÔ THỨC. NHẬN DIỆN CÁC CƠ HỘI. Giống như những chú nhện sử dụng các mạng nhện phức tạp, chúng tôi sử dụng các hệ thống phức tạp để tìm hiểu về vũ trụ đầu tư.

PARK CAPITAL GIAO DỊCH NGẮN HẠN

  • Giao dịch thị trường ngoại hối khoảng 2.000 lần mỗi ngày với đường chân trời dự báo được ước tính bằng giờ
  • Sử dụng một tập dữ liệu độc nhất bao gồm giá và báo giá với tần suất biến động nhỏ khắp một lượng lớn các địa điểm giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và thị trường
  • Tận dụng nền tảng thực thi độc quyền của Park Capital để giảm thiểu chi phí giao dịch

CÁCH TIẾP CẬN

  • Dữ liệu: Park Capital SA lưu trữ khoảng 2 nghìn tỷ dữ liệu biến động nhỏ, chiếm dung lượng lưu trữ theo thứ tự hàng chục terabyte. Tập dữ liệu lớn này bao gồm giá, báo giá và thông tin hữu ích khác khắp một lượng lớn các địa điểm giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và thị trường
  • Alpha: Tập dữ liệu mạnh mẽ này được sử dụng để tạo các tín hiệu giao dịch thị trường ngoại hối khoảng 2.000 lần mỗi ngày với đường chân trời dự báo được ước tính bằng giờ. Các tín hiệu này được tạo ra từ một giai đoạn dự báo và một giai đoạn định thời gian. Giai đoạn dự báo cố gắng hiểu nơi mà một thị trường dự kiến sẽ chuyển đến tiếp theo, trong khi giai đoạn định thời gian quyết định giao dịch khi nào, như thế nào và ở đâu để nắm bắt tốt nhất biến động giá dự kiến
  • Thực thi: Chương trình tận dụng nền tảng thực thi độc quyền của Park Capital. Nền tảng được xây dựng nội bộ này sử dụng các thuật toán độc quyền để xử lý khối lượng giao dịch hàng nghìn tỷ mỗi năm của Park Capital SA, đồng thời nỗ lực giảm thiểu chi phí thực thi
parallax background

HIỆU SUẤT

ĐẦU NĂM ĐẾN NAY

3.2%

3 THÁNG GẦN NHẤT

3.2%

1 NĂM

6.4%

3 NĂM

8.3%

5 NĂM

27.7%

TỪ KHI BẮT ĐẦU

37.2%

HIỆU SUẤT B CALNG NĂM

2018

0.9%

2017

2.1%

2016

1.5%

2015

16.2%

2015

5.7%

Tính đến tháng 5 2019
Ngày bắt đầu 1 tháng 7 năm 2013

Hiệu suất trong quá khứ không biểu thị các kết quả sẽ có trong tương lai. Lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm do các biến động tiền tệ.

Xin lưu ý rằng dữ liệu hiệu suất không nhằm thể hiện hiệu suất quá khứ thực tế hay hiệu suất quá khứ mô phỏng của một sản phẩm đầu tư. Dữ liệu được tính toán sử dụng đơn vị USD và dựa trên một sản phẩm đầu tư đại diện hoặc các sản phẩm tuân theo chương trình này. Một khoản phí minh họa là 1% và 20% đã được áp dụng.