CÁC MÔ THỨC. NHẬN DIỆN CÁC CƠ HỘI. Giống như những chú nhện sử dụng các mạng nhện phức tạp, chúng tôi sử dụng các hệ thống phức tạp để tìm hiểu về vũ trụ đầu tư.

PARK CAPITAL TARGET RISK

  • Nhắm rủi ro cân bằng trong một chiến lược chỉ vị thế mua, đa tài sản
  • Sử dụng các kỹ thuật có hệ thống để chủ động quản lý mức độ rủi ro
  • Đầu tư vào các hợp đồng tương lai (chỉ số chứng khoán và trái phiếu chính phủ), trái phiếu ngừa lạm phát và hợp đồng hoán đổi các chỉ số (tín dụng và hàng hóa)
  • Mục đích nhằm mang lại khoản lợi nhuận vượt mức với độ biến động ổn định, bất chấp các điều kiện thị trường

CÁCH TIẾP CẬN

Chương trình Park Capital SA Target Risk tuân theo một cách tiếp cận chỉ vị thế mua năng động, tìm cách đạt được sự tăng trưởng vốn thông qua việc sử dụng các hợp đồng tương lai (chỉ số chứng khoán và trái phiếu chính phủ), trái phiếu ngừa lạm phát và hợp đồng hoán đổi các chỉ số (tín dụng và hàng hóa).
Rủi ro đầu tư được đa dạng hóa khắp các loại tài sản và các khu vực, nhắm mục tiêu các phân bổ rủi ro cân bằng vào các công cụ có xu hướng hoạt động tốt tại các thời điểm khác nhau và trong các chu kỳ kinh tế khác nhau.
Chương trình giao dịch trên cơ sở hàng ngày, tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận trong khi kiểm soát được rủi ro sụt giá.
Các kỹ thuật có hệ thống, đặc trưng trong các sản phẩm khác của Park Capital SA, được sử dụng để chủ động điều chỉnh mức độ rủi ro phù hợp với môi trường thị trường và để bảo toàn vốn trong các đợt bán tháo trên thị trường.
KiểuCó hệ thống đa chiến lược
Cách tiếp cận đầu tưPhân bổ cân bằng
Mục tiêu biến động10%
parallax background

HIỆU SUẤT

ĐẦU NĂM ĐẾN NAY

12.1%

3 THÁNG GẦN NHẤT

10.0%

1 NĂM

10.5%

3 NĂM

-27.8%

TỪ KHI BẮT ĐẦU

47.4%

HIỆU SUẤT B CALNG NĂM

2018

-1.9%

2017

18.0%

2016

11.5%

2015

-0.7%

2015

2.5%

Tính đến tháng 5 2019
Ngày bắt đầu 13 tháng 11 năm 2014

Hiệu suất trong quá khứ không biểu thị các kết quả sẽ có trong tương lai. Lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm do các biến động tiền tệ.

Xin lưu ý rằng dữ liệu hiệu suất không nhằm thể hiện hiệu suất quá khứ thực tế hay hiệu suất quá khứ mô phỏng của một sản phẩm đầu tư. Dữ liệu được tính toán sử dụng đơn vị USD và dựa trên một sản phẩm đầu tư đại diện hoặc các sản phẩm tuân theo chương trình này. Một khoản phí minh họa là 1% và 20% đã được áp dụng.